Menu

"Formandens beretning"

image
26. marts 2018 kl. 11:50

Bestyrelsesformandens beretning for 2017

 

Indledning

For første gang har jeg nu fornøjelsen af at byde velkommen til den ordinære generalforsamling i Ejby IF fodbold.

 

Tak til alle de fremmødte, som har valgt at deltage denne aften i vores dejlige klubhus.

 

Ejby IF fodbold er pt. den fjerde største fodboldklub i Køge Kommune med over 350 medlemmer flere år i træk, fordelt på alle aldersgrupper, lige fra de helt små nybegyndere og op til vores ældste veteraner i pensionistalderen, ligesom vi både favner drenge- og pigefodbold.

 

Målsætningen for Ejby IF fodbold er at kunne rumme et bredt udsnit af spillere på alle niveauer, lige fra de små nybegyndere med ben, der dårligt nok har plads til et par benskinner, til piger, der har fået øje på fodboldens lyksaligheder, og med stor energi møder frem til træning i sol, regn og måske endda snevejr og kulde, for at blive lige så gode som de lidt ældre børn og unge, der har sat kursen mod at blive seniorspillere i klubben, eller jagter drømmen om et liv som professionel fodboldspiller. 

 

Samtidig er det vigtigt for os med social ansvarlighed og samvær i lokalområdet, hvilket indebærer tilbud om fodbold og motion til voksne i alle aldre, køn og sportslige niveauer.

 

Økonomi

Bestyrelsen har igen i år forsøgt at fastholde en god og sund økonomi, hvor man forsøger at dele sol og vind lige mellem de forskellige hold. 

 

Det er vigtigt for os at have en sund økonomi med et råderum, der gør det muligt at agere i den daglige drift og tilgodese ønsker om tilskud til projekter til glæde og gavn for alle i klubben.

 

Det er et stort ønske fra bestyrelsen, at der kunne findes frivillige kræfter til at hjælpe Jan Larsen med sponsorarbejdet, herunder at pleje vores nuværende sponsorer via networking, samt skaffe nye sponsorater og dermed udbygge netværket.

 

Senior

Seniorafdelingen består af 3 hold med en del unge seniorspillere. I årets løb rykkede 10 U17 spillere op i seniorrækkerne, samtidig med at der forekom en udskiftning blandt den mere faste stamme af seniorspillere.

 

  1. holdet fik nyt trænerteam bestående af brødrene Flemming og Frank Larsen. Begge to meget rutinerede og dygtige trænere, og de besidder hhv. A og B trænerlicens.

 

Samlet set var der mange nye ansigter i seniorafdelingen, hvorfor en tilvænningsfase måtte forventes. Resultatmæssigt blev det derfor desværre svingende, og ikke hvad vi havde håbet på, men arbejdet fortsætter i 2018, og det bliver spændende at se udviklingen, nu hvor det er blevet en mere stabil hverdag.

 

Ejby Cup blev igen i år afholdt i sommerpausen, hvor 4 af de omkringliggende klubber i Køge Kommune dystede om en præmiesum på kr. 5.000. Der blev spillet masser af god fodbold i sommervejret, og tilskuerne nød som sædvanlig de kolde øl og dejlige grillpølser.

 

Fodbold Fitness var et nyt forsøg på et tiltag, der målretter sig direkte mod socialt samvær og sundhed ved fodbold som motionsform. Holdet træner jævnligt, og vi forsøger i 2018 at skabe mere fokus og få endnu flere deltagere.

 

Oldboys & Veteran

Oldboys har klaret sig gennem endnu en sæson, men det har knebet lidt med at samle nok spillere til kampene, hvorfor de pt. spiller 8-mands i stedet for 11-mands.

 

Vi håber, at der ved en fælles indsats og samarbejde i 2018 kan findes nye kræfter, så vi fortsat kan have et oldboyshold i klubben, og at de igen kan spille 11-mands.

 

Veteranerne lykkedes med målsætningen om at skaffe nye spillere, så de igen kunne spille 11mands fodbold. De glæder klubben at se spillernes entusiasme for fodbold på trods af, at alderen giver sine fysiske udfordringer.

 

Børn & Ungdom

Børne- og ungdomsafdelingen er klubbens største med både 3-5-9 og 11 mandsfodbold for både piger og drenge. Det har været et godt år med mange gode kampe og resultater, skabt af et godt og solidt arbejde på træningsbanen med gode og engagerede trænere og spillere samt en god holdånd.

 

”Bold og bevægelse” er et nyt koncept med opstart i foråret. Det er blevet en stor succes, og har kørt hele vinteren hver lørdag morgen kl. 8. Det fortsætter derfor i 2018, når udendørssæsonen starter op.

 

I 2017 så vi en fremgang i medlemstallene for børn og ungdom, især ift. årgang 2011/12, hvor der var mere end fordobling. 

 

De mindre piger, som ønskede at spille fodbold, var også stigende, men desværre så vi en nedgang ift. de store piger. Der arbejdes dog hårdt på at skabe fællesskab ift. de nuværende medlemmer. Generelt har arbejdet og udviklingen fra 2016 til 2017 med pigefodbolden været rigtig godt og givende i klubben til stor glæde for alle de nye pigefodboldspillere.

 

Her i starten af 2018 har vi allerede set 29 nye tilmeldinger i børne- og ungdomsafdelingen mod sæsonstarten til april, hvilket vi glæder os rigtig meget over, men det skaber også yderligere arbejde, hvorfor vi søger flere frivillige kræfter til at hjælpe Lotte Andersen med de mange opgaver i afdelingen.

 

Igen i år blev DBU fodboldskole afholdt, og denne gang havde Ejby IF fodbold 25 års jubilæum, hvilket vi er meget stolte over at kunne præstere. Ugen forløb godt med mange glade og dygtige spillere, trænere og hjælpere.

 

Der blev også vanen tro afholdt sommerstævne og julestævne med stor succes og kammeratskab på tværs af alle aldersgrupper og køn.

 

DBU Pigeraketten blev afholdt for 2. år i samarbejde med skolen, og ligesom sidste år var det en fantastisk dag for pigerne med masser af hygge og fodbold på tværs af aldersgrupper og klasser. 

 

Generelt

På Sankt Hans aften var der, i lighed med tidligere år, arrangeret bål for både børn og voksne i “Hullet’s” hyggelige rammer. I år forsøgte de trofaste frivillige arrangører sig med telt og grillmad til stor fornøjelse for de mange gæster. En succes som jeg ved, at de vil bygge videre på til arrangementet i 2018.

 

Det nye Kultur og Idrætsudvalg i Køge Kommune blev helt enige om, at anlæggelse af en kunstgræsbane til Ejby IF fodbold fremrykkes fra 2022 til hurtigst muligt. Det er med stor sandsynlighed, efter politikernes egne ord, at der kan blive afsat 5,1 mio. kr. til Ejby IF fodbold ved budgetforhandlingerne allerede i efteråret 2018. Politikerne gik selv i pressen med dette budskab, og Jan Larsen er i fortsat dialog med både politikere og forvaltningen om mulighederne og projekteringen af en kunstgræsbane.

 

De mange forældre til børne- og ungdomsspillere i klubben ønskes i stor grad aktiveret som frivillige på det ene eller andet niveau, da afdelingen byder på mangfoldige opgaver, og Lotte Andersen pt. sidder med flere opgaver, end hun burde. Børne- og ungdomsafdelingen vil vi på den måde gerne styrke på forskellige niveauer i klubben, både i og uden for bestyrelsen. Al hjælp, stort som småt, modtages med kyshånd.

 

Grundet den positive medlemsudvikling er vi pressede på faciliteter m.h.t. omklædning og rekvisitrum, bl.a. fordi vi nu også har pigefodbold og Fodbold Fitness for kvinder. Vi er derfor i tæt dialog med Kommunen, ligesom vi af egne veje søger at finde løsninger for udbygning af vores nuværende faciliteter. 

 

Grundet nedskæringer i tilskuddet til rengøring kombineret med øget forbrug af klubhuset, står vi pt. overfor en udfordring med rengøring af vores fælles faciliteter. Tilskuddets størrelse er nedsat så meget, at vi ikke længere kan lave en aftale med et privat rengøringsfirma, og der forgår derfor forhandlinger med Kommunen og ETK omkring varetagelsen af opgaven samt kvaliteten heraf.

 

Afslutning

Til sidst vil jeg gerne sig kæmpe stort tak til alle de frivillige kræfter og interessenter i og omkring klubben. Det er alle de frivilliges kræfter, som bærer en klub som Ejby IF fodbold.

 

Tak til alle trænere, holdledere og forældre for det store arbejde hele vejen rundt, og tak til

”Banden” og banefolk for alt det praktiske arbejde, hvor I altid er villige til at give en hånd med. Uden frivillige kræfters uvurderlige hjælp kunne det hele slet ikke lade sig gøre, så klubben er jer alle dybt taknemmelige!

 

Tak til alle sponsorerne, store som små. Alle bidrag er velkomne og meget værdsatte, og de er en stor hjælp i arbejdet med at vedligeholde og udvikle klubben på alle niveauer.

 

Tak til bestyrelsen for deres arbejde i det forløbne år. Jeg ved, at enkelte personer lægger en helt særlig og uvurderlig indsats i klubben, da de sidder med rigtig mange opgaver og bruger rigtig meget af deres fritid på klubben til stor glæde og gavn for de mange medlemmer. Jeg håber, at de vil fortsætte arbejdet, og at vi kan finde frivillige, der kan hjælpe med enkeltstående opgaver, så vi fortsat kan have en fantastisk fodboldklub mange år frem!

 

Jeg vil slutte med ønsket om endnu et godt år i Ejby IF fodbold.

 

 

På vegne af Ejby IF fodbold

 

Morten Urban Pedersen

Bestyrelsesformand

 

LINK TIL REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN http://www.ejbyiffodbold.dk/nyheder/referat-af-generalforsamlingen/