Menu

Klubbens Årsplan

*JANUAR*
- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde(?) Evaluering+Årsplan opdateres
- Holdtilmeldinger/trækninger til forår/DBU Sjælland
- Ønsker om spilletidspunkter hjemmekampe/DBU Sjælland
- Rekruttering af medlemmer
*FEBRUAR*
- Bestyrelsesmøde
- Halfordelingsmøde
- Oversigt over træningstider
- Spillerlister ajourføres
- Holdtilmeldinger/trækninger til forår/DBU Sjælland
- Holdtilmeldinger stævner forår 3:3 og 5:5/DBU Sjælland
- Ønsker om spilletidspunkter hjemmekampe forår/DBU Sjælland
- Rekruttering af medlemmer
*MARTS*
- Generalforsamling
- Trænermøde
- Kontingent/udsendes
- Kampredigering i KlubOffice/DBU Sjælland
- Kampprogram udsendes/DBU Sjælland
- Holdtilmeldinger stævner forår 3:3 og 5:5/DBU Sjælland
- Markedsføring DBU Fodboldskole
- Rekruttering af medlemmer
*APRIL*
- Kontingent/betaling
- Holdtilmeldinger stævner forår 3:3 og 5:5/DBU Sjælland
- Markedsføring DBU Fodboldskole
- Rekruttering af medlemmer
- Turneringsstart forår
*MAJ*
- Bestyrelsesmøde
- DBU Pigeraketten
- Holdtilmeldinger stævner forår 3:3 og 5:5/DBU Sjælland
- Holdtilmeldinger/trækninger til efterår/DBU Sjælland
- Ønsker om spilletidspunkter hjemmekampe efterår/DBU Sjælland
- Markedsføring DBU Fodboldskole
*JUNI*
- Pinsetur
- Sankt Hans
- Holdtilmeldinger/trækninger til efterår/DBU Sjælland
- Ønsker om spilletidspunkter hjemmekampe efterår/DBU Sjælland
*JULI*
- DBU Fodboldskole
- Rekruttering af medlemmer
- Oversigt over træningstider
- Kampredigering i KlubOffice efterår/DBU Sjælland
- Kampprogram efterår udsendes/DBU Sjælland
*AUGUST*
- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde(?) Planlægning
- Trænermøde
- Sommerstævne
- Spillerlister ajourføres
- Kontingent/udsendes
- Holdtilmeldinger stævner efterår 3:3 og 5:5/DBU Sjælland
- Turneringsstart efterår
*SEPTEMBER*
- Bestyrelsesmøde
- Kontingent/betaling
- Holdtilmeldinger stævner efterår 3:3 og 5:5/DBU Sjælland
*OKTOBER*
- Holdtilmeldinger stævner efterår 3:3 og 5:5/DBU Sjælland
- Tilmelding til DBU Fodboldskole
- Rekruttering af medlemmer
*NOVEMBER*
*DECEMBER*
- Bestyrelsesmøde + julefrokost
- Julestævne
- Fyrværkerisalg
Luk