Menu

Retningslinjer

✔️ ALKOHOL

Alkohol skal indtages med mådehold på klubbens anlæg, baner og lokaler.

Vis stor hensyn når der er børn og unge tilstede.

Medbragte drikkevarer er ikke tilladt.

 

✔️ RUSMIDLER

Indtages, sælges, købes, anbefales rusmidler på klubbens område, baner og lokaler er det bortvisning, og vedkommende er ikke længere medlem af klubben.

Medlemmet kan tidligst gen-indmeldes efter 6 måneder og kun ifm. bestyrelsens stillingtagen.

Ejby IF Fodbold henholder sig til gældende lovgivning på området herunder politianmeldelse.

 

✔️ RYGNING

Cigaretskod lægges altid i askebægerne og ikke på fx. fliser, bænke og græs.

Rygning indendørs er selvfølgelig ikke tilladt. Rygere bedes venligst altid vise hensyn til ikke-rygere. Det er ikke tilladt for trænere, spillere og ledere ifm kampe og træning at ryge.

 

✔️AFFALD

Affald, tape m.m. lægges i affaldsspande. Man rydder op efter sig selv. Ejby IF Fodbold appelerer til at hver person tager et medansvar i klubben for at retningslinjer overholdes.

 

PÅ FORHÅND TAK Godkendt af bestyrelsen. EJBY IF FODBOLD -

Vi er fodboldklubben for børn, unge og familier.

 

UDVIKLING - GLÆDE - ENGAGEMENT - RESPEKT - FORSKELLIGHED

Luk